Privacy

Pricacy Beleid

Privacy- en Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring geeft inzicht in de gegevens die via praktijkjustrelax.nl van u worden verzamelt, waarom dit gebeurd en hoe dit word beveiligd en afgeschermd voor derden.

 

Beveiligingsmaatregelen

Er worden zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van gegevens te voorkomen.
Hieronder vallen:
- veilige verbindingen met een geldig certificaat
- sterke wachtwoorden
- bijgewerkte software
- versleutelde gegevens

Er wordt voor gezorgd dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt.

 

Hostingprovider

Praktijkjustrelax.nl is voor de beveiliging, opslag en verwerking deels afhankelijk van de hostingprovider achter de website.
Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Contactformulier / E-mail

Berichten die via het contactformulier of via het e-mailadres ontvangen, blijven in onze e-mailcliënt.
Ieder half jaar worden e-mails die ouder zijn dan een jaar verwijderd.

 

Website Statistieken / Google Analytics

Om het aantal bezoekers in kaart te brengen en het gebruik van de website Praktijkjustrelax.nl te monitoren, wordt er gebruik gemaakt van externe diensten die werken op basis van uw IP-adres.

Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google Analytics.
Er is een verwerkingsovereenkomst met Google getekend waarin staat dat zij deze gegevens niet voor andere diensten mogen gebruiken en deze niet mogen delen met derden.

 

Overige Vragen / Klachten

Er wordt transparantie geboden richting u en alles is beschreven wat er met u gegevens wordt gedaan.

Heeft u nog verdere vragen of zit u met een klacht?
U kunt ons bereiken op info@praktijkjustrelax.nl

U heeft ook het recht om klachten over hoe er met uw persoonsgegevens om gegaan wordt te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.